LM.internet
internet   service   provider

"Pracujemy, abyś mógł
działać efektywniej"Logowanie do konta pocztowego (bez SSL)
Prosimy skorzystać z poniższego formularza, jeżeli dane konto nie obsługuje pełnej autoryzacji i szyfrowania SSL. Dotyczy większości kont założonych przed 21 września 2003.
Login:   (np. jan.nowak)
Hasło:  Logowanie do konta pocztowego (SSL)
Prosimy skorzystać z poniższego formularza, jeżeli dane konto obsługuje pełną autoryzację i szyfrowanie SSL. Dotyczy większości kont założonych po 21 września 2003.
Login :   (np. jan.nowak.firma.pl)
Hasło:    Logowanie do panelu administracyjnego (SSL)
Prosimy skorzystać z poniższego formularza, aby zalogować się do panelu administracyjnego.
Panel administracyjny dostępny jest tylko dla posiadaczy kont z obsługą pełnej autoryzacji i szyfrowanie SSL.
Nie masz konta dostępu do panelu administracyjnego - skontaktuj się z nami.
Login:  
Hasło:  Pomoc
Jeśli mają Państwo problemy z konfiguracją swojego programu pocztowego, prosimy skorzystać z poniższego odnośnika.

Przykładowa konfiguracja konta z obsługą pełnej autoryzacji i szyfrowania SSL dla Outlook Express


LM COMPUTER Spółka z o.o.
ul. Torowa 2B, 62-510 Konin
adres koresp.: ul. Przyjaźni 2 - IX piętro, 62-510 Konin
tel. (063) 218 00 00
fax: (063) 218 00 01
http://www.LMinternet.pl